Andrea Šenkyříková

zakladatelka a ředitelka organizace Open House Praha, z. ú.

K myšlence uspořádat festival Open House v Praze jsem se rozhodla na začátku roku 2013, krátce poté, co jsem objevila jeho londýnskou předlohu. Nadchl mě jednoduchý koncept založený na zvědavosti či zvídavosti, zájmu o město a místo, kde bydlím. Oslovující je pro mě také komunitní rozměr, který v Londýně hezky funguje. A to jsem vůbec netušila, jaké obohacení a „dobíjení baterek“ přináší spolupráce s mezigeneračně propojenými dobrovolníky, za jejichž nadšení a nasazení jsem každý rok nesmírně vděčná.

Více…

Po maturitě na farmaceutické škole se rozhodla nevěnovat se dále chemii, ale své vášni – hře na varhany. Nejvíce volného času svého mládí tak strávila v Olomouci cvičením na varhany v katedrále sv. Václava a koncertním hraním. Do Prahy se přestěhovala s prvorozenou dcerou za manželem. Profesně se zabývala lidskoprávní tématikou a to jak na Úřadu vlády, tak díky projektu Ceny Roma Spirit v České republice pořádaného nejprve v roce 2009 ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem pod hlavičkou Úřadu vlády ČR, poté v organizaci Otevřená společnost a později projekt realizovala v Nadaci Michaela Kocába. V Otevřené společnosti se také věnovala programu Veřejný prostor přátelský lidem. Jako výkonná manažerka se nakonec rozhodla Roma Spirit opustit, aby se mohla intenzivně věnovat rozvoji organizace Open House Praha. Je ale stále členkou správní rady Nadace Michaela Kocába a rovněž předsedkyní správní rady Institutu prevence a řešení předlužení. Andrea je hnacím motorem celého festivalu, bez její schopnosti oslovit a navštívit během roku stovky majitelek a majitelů budov, a také bez jejích dlouholetých produkčních zkušeností by festival nebyl, jaký je. Andrea má ráda estetiku, design, literaturu (byla první čtenářkou knih svého manžela, překladatele Ladislava Šenkyříka), vážnou, ale i rockovou hudbu a zpěv. Nejraději relaxuje jízdou na kole v přírodě, kde za celou dobu nikoho nepotká. Hra na klavír zůstává jejímu srdci stále nejblíž.

E-mail: andrea.senkyrikova@openhousepraha.cz

Klára Veselá

koordinátorka dobrovolníků

U festivalu jsem od jeho počátku a nejspíše to souvisí s mojí celoživotní, osobní potřebou umožňovat lidem přístup k informacím. Nabídnout všem (včetně sebe) další z tisíce možností, jak se vzdělávat a zajímat o místo, kde žijeme. A také věřím, že vždy stačí jen otevřít ty pomyslné dveře – v našem případě od budov, které nás ovlivňují, aniž bychom si to kolikrát uvědomovali –, abychom mohli užasle říct: „Ach!“

Více…

Profesí pedagožka, Klára se věnuje vzdělávání dětí ve svobodné škole, kterou sama založila a plní si tak svůj celoživotní sen. K práci s dobrovolníky se dostala už před maturitou na všeobecném gymnáziu, kdy se zapojila do příprav hudebního festivalu Habrovka. Své několikaleté zkušenosti s koordinací dobrovolníků zužitkovala naplno při prvním ročníku festivalu Open House Praha a jak sama říká, od té doby se mnoho věcí změnilo, ale stále je na čem pracovat. Díky jejímu enormnímu nasazení se v rámci jednoho festivalového víkendu pohybují po městě stovky zapálených dobrovolníků a pomáhají návštěvníkům objevovat krásy pražské architektury. Svůj celodenní (a často i noční) společenský zápřah kompenzuje Klára vyhledáváním samoty v lesích a loukách, má ráda (zcela kriticky) lidi všech možných i nemožných povah a věří tomu, že v každém a ve všem je ukryta krása. Také má ráda hluk i ticho, déšť i slunce, mnoho domů urbanistické architektury i širý horizont.

E-mail: klara.vesela@openhousepraha.cz

Michaela Pánková

manažerka PR a komunikace, předsedkyně správní rady Open House Praha, z. ú.

Festival je moje srdeční záležitost. Už od vzniku celého projektu jsem věděla, že se jedná o akci, na které se musím podílet. Baví mě komunikovat s majiteli budov a dozvídat se o otevřených domech nové informace. Za několikaměsíční práci není lepší odměna než festivalový víkend nabitý pozitivními emocemi a adrenalinem.

Více…

Vystudovala obor Kulturologie na Filozofické fakultě UK a od té doby se podílí na různých kulturních projektech v neziskovém sektoru. Působila několik let jako koordinátorka marketingu v občanském sdružení Tanec Praha, spolupracovala na dvou ročnících mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět a podílela se i na organizaci komunitního projektu EnviroCity. Přípravy prvního ročníku festivalu již byly v plném proudu ve chvíli, kdy Michaela nastoupila do týmu, aby pomohla s přípravou katalogu. Od té doby se každým rokem její záběr činností rozrůstá a dnes má na starost celou komunikaci, která za festivalovou kampaní stojí. Jak sama říká, práce na festivalu je naplněním její celoživotní vášně pro architekturu. Kromě toho má ráda současný i klasický tanec, cvičí pilates a relaxuje procházkami v přírodě nebo bruslením podél vltavského kanálu.

E-mail: michaela.pankova@openhousepraha.cz

Tereza Kaucká

asistentka produkce

„O jednom květnovém víkendu mě moje dcera vzala jednou na Open House Praha a já byla naprosto nadšená. Nyní jsem součástí organizačního týmu a jsem překvapená, kolik je práce na přípravě festivalu po celý rok. Jsem moc ráda, že se mohu na této skvělé akci podílet.“

Více…

Původní profesí fotografka, která se ale celý svůj život věnuje nejrůznějším občansky prospěšným aktivitám. Před dvaceti lety, ještě se čtyřmi malými dětmi, rozběhla dobročinný bazar na podporu rekonstrukce farního sálu Habrovka u kostela sv. Františka z Assisi, který přispěl k oživení místního komunitního života. V roce 2003, když začínal svou činnost mobilní hospic Cesta domů, zde začala naplno pracovat, nejdříve v poradenské části a později jako koordinátorka dobrovolníků. V současné době je členkou správní rady Cesty domů. K Open House Praha se připojila v roce 2017 nejprve jako dobrovolnice na budově, pak se začala zapojovat víc a nakonec se stala nepostradatelnou součástí týmu. Tereza pomáhá dobrovolnicky udržovat organizaci v chodu po praktické stránce, zařídí vše, co je zrovna potřeba – od objednávky balonků, po festivalovou recepci. Svůj volný čas tráví ráda v přírodě, na koncertě vážné hudby nebo divadelním představením a miluje i cestování.

 

E-mail: tereza.kaucka@openhousepraha.cz

Renáta Hajnová

vedoucí produkce

„Festival Open House Praha není jen o architektuře a veřejném prostoru, ale také o setkávání lidí různého zaměření, věku a různých životních příběhů. Jako dobrovolnice jsem se účastnila několika dalších festivalů a veřejných akcí, ale nikde jsem nezažila takovou atmosféru, pospolitost a pocit přátelství, které přetrvávají i po skončení právě téhle akce. Od malička jsem toužila vidět, jak to vypadá uvnitř domů, kde lidé bydlí, kde pracuji, co se skrývá za zdmi a ploty. Díky Open House Praha se mi to již nesčetněkrát podařilo.“

Více…

Rodačka z Hradce Králové, odkojená láskou k architektuře, především té gočárovské. Do Prahy přišla za studiem architektury a město si bezpodmínečně zamilovala. Trávila zde dlouhé hodiny a dny procházením a hledáním zapadlých uliček. V Praze sice zapustila kořeny, ale za dalším studiem dojížděla do Ostravy, kde na Ostravské univerzitě absolvovala obor Historie a ochrana průmyslového dědictví. Tím se její láska k architektuře rozšířila i o industriální stavby a brownfieldy. Před několika lety se stala malou součástí Galerie Jaroslava Fragnera, kde se naučila, co obnáší příprava výstav, vernisáží i kulturních akcí. Festival Open House Praha poprvé navštívila při jeho druhém ročníku a o rok později už stála v řadách dobrovolníků. Podařilo se jí odhodit stud, vystoupit před skupinu lidí a podělit se s nimi jako průvodkyně o krásy otevřených prostor. Toto pro ni byl naprosto zlomový osobní zážitek, při kterém se zrodilo pouto k festivalu, které se postupem času jen upevňuje. Po dvouleté zkušenosti s vedením týmu dobrovolníků se nyní stává součástí užšího organizačního týmu, který festival připravuje. Když má chvíli času, brouzdá městem a nachází další neobjevená místa nebo zabloudí do galerie za uměním a designem. A když chce úplně vypnout, vyleze na nějaký kopec nebo hory, kde je jí dobře. 

 

E-mail: renata.hajnova@openhousepraha.cz