Děti mohou s námi nově prozkoumat Velký strahovský stadion

11. 9. 2022

Jedinečnou příležitost podívat se do útrob jednoho z největších stadionů světa budou mít děti v rámci zážitkových prohlídek Velkého strahovského stadionu s hravými Listy pro malé architekty, které nově pořádáme. 

Prohlídka odkryje nejen poutavý příběh jeho vzniku, ale nabídne dětem možnost se interaktivní formou dozvědět více o architektuře tohoto kolosu, který hostil v minulosti všesokolské slety, spartakiády, koncerty či vojenské přehlídky. Děti se podívají na tribuny nebo prezidentského salonku a zamyslí se nad podobou a funkcí stavby, ale i budoucím využitím rozsáhlých prostor. 

Naše komentované prohlídky v dětech vzbuzují tvůrčí nadšení a přibližují jim architektonické pojmy a témata spojená s příběhy budov zábavnou formou. Děti si mohou objekty projít vlastním tempem a společně s naším průvodcem si poznatky zaznamenávat do Listů pro malé architekty. Najdou v nich otázky a zábavné úkoly týkající se historie, architektury i funkce budovy,“ přibližuje metodička listů a lektorka Klára Veselá. 

Prohlídka je určena pro děti od 6 do 12 let, které ji zvládnou absolvovat samy bez doprovodu rodičů. Délka prohlídky je cca 60 minut. Listy pro malé architekty jsou zahrnuty v ceně vstupenky. Lektorem/kou komentované prohlídky stadionu bude Klára Veselá nebo David Valeš.

Jak se dětem líbila naše první prohlídka? Podívejte se na reportáž České televize v pořadu Zprávičky zde.

Nejbližší termíny:

Velký strahovský stadion pohledem dětí
ne 18. 9. 2022, 14.30 hod. nebo ne 16. 10. 2022, 14.30 hod.

Prohlídku nabízíme i pro studenty 1. stupně ZŠ. Pokud byste měli zájem, dozvědět se více informací, kontaktujte naši produkční akcí Martinu Dvořákovou, martina.dvorakova@openhousepraha.cz nebo na tel. ‭+420 737 242 732‬.

Comments are closed here.