PROCHÁZKA: Kubismus a český dekorativismus

Čas akce: ne 6. 12. 2020, 14.00 hod.

Komentovaná procházka začne u nejvýznamnější rondokubistické stavby – Legiobanky Na Poříčí (dnes známé jako palác Archa) postavené architektem Josefem Gočárem. Rondokubismus, někdy také označovaný jako český dekorativismus či tzv. národní sloh, se stal charakteristickým stylem architektury a užitého umění období první republiky v Československu. Připomeneme další významné realizace architekta Josefa Gočára, od jehož narození uplynulo v letošním roce rovněž 140 let, zejména slavný Dům U Černé Matky Boží – vůbec první stavbu v kubistickém stylu. Další (pravděpodobně) Gočárovou prací je výrazné průčelí Myšákova domu ve stylu národního dekorativismu. Po cestě historickým centrem Prahy se zastaví také u bankovního paláce v Jindřišské ulici, který vznikl radikální přestavbou podle návrhu Josefa Chochola. Na průčelí budovy je patrný doznívající kubismus a nastupující konstruktivismus. Procházka pak bude pokračovat Jungmannovou ulicí s radikálně přestavěným domem č. 21 s patrným vlivem expresionismu (Viktor Lampl – Otto Fuchs), se slavným Urbánkovým domem od Jana Kotěry ve stylu moderny. Procházka bude zakončena u paláce Adria od Pavla Janáka a Josefa Zascheho ve stylu rondokubismu a Art Deca.  

Akce se koná v rámci projektu Kubismus v pražské architektuře.

foto: Martin Bělohradský

Praktické informace:

  • Předpokládaná délka akce je 1,5 hodiny.
  • Místo srazu: Legiobanka (Palác Archa) – Na Poříčí 24/1046, Praha 1.
  • Cena: 190 Kč, 10% sleva pro členy klubu Milovníci architektury.
  • Lektorem komentované procházky je Martin Bělohradský (kontakt: +420 723 414 565), profesionální průvodce a dlouhodobý dobrovolník festivalu Open House Praha. 
  • Kapacita skupiny je omezená.

Comments are closed here.