8. ročník Open House Praha 2022

Slide
PlayPlay

Týdenní festival městské architektury Open House Praha proběhl od 16. do 22. května 2022. Osmý ročník akce, přilákal k návštěvě doprovodných programů i běžně nepřístupných budov 64 tisíc návštěvníků. Festival se vrátil po pandemii koronaviru do tradičního květnového termínu a lidé měli možnost podívat se zdarma do 100 architektonicky zajímavých a běžně nepřístupných objektů po celé Praze. Připraven byl i bohatý doprovodný program v týdnu – výstava, koncert, přednáška, debata a řada komentovaných procházek. Ve festivalovém infocentrum v Železné ulici se lidé mohli dozvědět více o programu a zakoupit si průvodce a další merch.

foto: Dušan Vondra
foto: Eva Kořínková
foto: Dušan Vondra

Novinky a výročí

Největší zájem byl tradičně o festivalové novinky – celkem 26 budov a prostorů. Na prohlídky do paláce Elektrických podniků Praha, dnes označovaného jako Bubenská 1, se tvořily už od rána fronty zájemců a tak to pokračovalo po celý víkend. Velký zájem návštěvníků byl také o reprezentativní prostory klubového domu Autoklubu ČR a EA Hotelu Juliš na Václavském náměstí, dechberoucí výhledy si lidé mohli vychutnat ze střechy Paláce Adria od stejného autora Pavla Janáka a střechy bývalého Hotelu Gráf, dnes I. P. Pavlova 5. Z novostaveb bylo hojně navštěvované Technologické centrum UMPRUM Mikulandská nebo budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK) ČVUT v Praze Dejvicích.

Poprvé se podařilo do programu zapojit také rezidenční objekt ambasadora a sídlo velvyslanectví – Thunovský palác na Malé Straně. Krásné zahrady si lidé mohli vychutnat také u Černínského paláce na Hradčanech, sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, ve Vlašském špitálu na Malé Straně nebo Vile Lanna v Bubenči. Nepříliš známý brutalistický objekt Centrální kotelny VFN od Karla Pragera posloužil jako výstavní prostor pro současné umění. Bylo možné nahlédnout také do jedné z mála kubistických realizací v Praze – činžovního domu Diamant od architekta Emila Králíčka. Nově se lidé mohli podívat i do budov v Komořanech a na Zbraslavi.

Festival si připomínal kulatá výročí narození některých významných architektů působících v Čechách – Jože Plečnik (150 let), Vojtěch Ignác Ullmann (200 let) a Pavel Janák (140 let). Lidé si mohli o víkendu prohlédnout některé známé i méně známe realizace jako například kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Husův sbor Vinohrady, Budovu České polytechniky, Vyšší dívčí školu ve Vodičkově ulici, Novoměstskou sokolovnu a další.

Doprovodný program

V týdnu od 16. května 2022 se mohli lidé vydat například na procházku od Hlávkova k Libeňskému mostu. Společně s kurátorkou Plečnikova domu v Lublani Anou Porok jsme připravili přímo před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně výstavu Plečnikových nerealizovaných děl v Lublani a pozvali zájemce také na stejnojmennou přednášku nejen s Anou Porok, ale i s profesorem Vladimírem Šlapetou, která se uskutečnila v Právnické fakultě UK. V prostorách kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, jedné z nejvýznamnějších sakrálních památek v ČR, si lidé také mohli poslechnout hudbu Plečnikových současníků v podání Stamicova kvarteta. Součástí doprovodného programu festivalu byly i další akce, jako například debata o budoucnosti sportovišť v klubovém domě Autoklubu ČR, rozvojových plánech na území Bubny a pak také celá řada komentovaných procházek a prohlídek.

foto: Eva Kořínková
foto: Dušan Vondra

Program pro rodiny s dětmi

Malé i větší děti se mohli zabavit v naší lego a duplo dílně. Tentokrát se nacházela v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská.

Pro děti od 5 let byly nachystány také prohlídky s Listy pro malé architekty v šesti festivalových objektech. Celkem se dětského programu, který byl pro všechny účastníky zdarma, zúčastnilo přes 200 dětí.

Festival bez bariér

Snažíme se odstraňovat bariéry, které mohou bránit lidem v poznávání města a jeho architektury. Naším mottem je „Architektura pro všechny“, proto jsme i v tomto roce nabídli v rámci festivalu Open House Praha speciální prohlídky budov pro osoby se zdravotním postižením, ať už to jsou neslyšícínevidomí nebo lidé s tělesným omezením. Celkem se uskutečnily 4 prohlídky pro neslyšící, 6 prohlídek pro nevidomé a 2 prohlídky pro návštěvníky na vozíku s účastí přes 180 lidí.

foto: Dušan Vondra

Archiv budov
Jaké budovy byly v rámci ročníku otevřeny?
Archiv budov
Jaké budovy byly v rámci ročníku otevřeny?
foto: Eva Mořická

Zapojení dobrovolníků

Ještě v pátek odpoledne jsme si nebyli jisti, zda se nám podaří všechny avizované objekty otevřít. Velké poděkování proto patří všem dobrovolníkům, majitelům a správcům budov, díky kterým jsme byli schopni zajistit bezproblémový průběh a organizaci celé akce. Festival je především komunitní projekt a na přípravě festivalu, provázení návštěvníků i jejich koordinaci se podílelo v letošním roce 400 dobrovolníků bez nároku na honorář. V rámci dobrovolnického programu se mohou pak dobrovolníci podívat do vybraných budov i v průběhu roku. Akce, která otevírá objekty pro veřejnost zdarma, by se také nemohla uskutečnit bez celé řady partnerů, podporovatelů i z řad individuálních dárců, kterým také velmi děkujeme!

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě

Koncept festivalu Open House vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thornton, která za svůj počin získala Řád britského impéria. Díky svému úspěchu se festival postupně rozšířil do 50 měst celého světa. Původně se jednalo o komunitní projekt, který měl posílit dialog veřejnosti s architekty, městem i jeho veřejnými prostory. Open House Praha je hrdou součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide, která vznikla oficiálně v roce 2010 a spravuje ji nezisková organizace Open City, registrovaná ve Velké Británii. V dubnu 2022 se také uskutečnila druhá společná online událost, do které jsme byli zapojeni. Záznam najdete na našich stránkách.

Open House Praha 2022 v číslech

64 000
návštěv

100
otevřených budov

400
dobrovolníků

3000
komentovaných prohlídek

13
zapojených městských částí

87
akcí doprovodného programu

Partneři a podporovatelé

Festival se konal pod záštitou ministra kultury Martina Baxy; J. E. velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Nicka Archera; primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba; náměstka primátora hl. města Prahy Petra Hlaváčka; radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu hl. města Prahy Hany Třeštíkové; generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové; starosty MČ Praha 1 Petra Hejmy; starostky MČ Praha 2 Alexandry Udženiji; starosty MČ Praha 3 Jiřího Ptáčka, starostky MČ Praha 4 Ireny Michalcové; starostky MČ Praha 5 Renáty Zajíčkové, starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře; starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského; starosty MČ Prahy 8 Ondřeje Grose; starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka, starostky MČ Praha 10 Renáty Chmelové; starosty MČ Praha 12 Jana Adamce; starosty MČ Praha-Ďáblice Miloše Růžičky, starosty MČ Praha-Troja Tomáše Bryknara a starostky MČ Praha-Zbraslav Zuzany Vejvodové. 

Hlavní mediální partner:
Mall.tv


Čerstvé informace z první ruky

Informace o festivalu Open House Praha i dalších akcích, které pořádáme v průběhu celého roku, pohodlně rovnou do vaší e-mailové schránky.